Βιογραφία

Ακαδημαϊκά Προσόντα
 1. Διδακτορικό που εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Τ.Δ.Ε.) με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Γεωγραφία: Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Σχολική Γεωγραφία». Έτος απόκτησης 1999
 2. Πτυχίο Γεωλογικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (βαθμός Λίαν Καλώς). Έτος απόκτησης: 1980
Μεταδιδακτορική έρευνα:
«Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων μαθητών Β’ και Γ γυμνασίου για το μάθημα της Γεωγραφίας». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2003-2004. Μέρος των αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε στο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Μυτιλήνη 15-17/10/2004.

Διδασκαλία σε ανώτατα ιδρύματα
Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διδασκαλία του μαθήματος «Τουριστική Γεωγραφία»

Πιστοποιητικά επαγγελματικής ειδίκευσης:
 1. Πιστοποίηση ως «Επιμορφωτής Επιμορφούμενων (Επιμορφωτής Β’) στον κλάδο ΠΕ04), στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2011). Συνολική διάρκεια επιμόρφωσης: Ώρες 200
 2. «Ενίσχυση των δεξιοτήτων διευθυντών στη διοίκηση σχολείου και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AHEAD διάρκειας 60 ωρών (18 θεωρητική, 32 πρακτική στη μεθοδολογία PBL και 20 εκπόνηση συνθετικών εργασιών). Ιανουάριος-Ιούνιος 2011.
 3. Πιστοποίηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ( ΕΚΕΠΙΣ) ως Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαιδευτής ενηλίκων (ανανέωση 2011).
 4. Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. ΥΠΕΠΘ. 1-7-2008
 5. Εμπειρογνώμων για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (από 3-4-06) του ΕΚΕΠΙΣ (Αξιολογητής)
 6. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ενηλίκων (από 23/2/2006)
 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Πιστοποιητικό παρακολούθησης 35 ωρών από το ΙΝ.ΕΠ. Τομέας Δημόσιου Μάνατζμεντ. 14/2/2005-18/2/2005
 8. Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ». 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2009, Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης. Ώρες διδ. 35
 9. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ –ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης «Υπολογιστική Στατιστική SPSS/PC+» 16/9 έως 7/10/1996
Επαγγελματική Εμπειρία
 • Διευθυντής Ραλλείου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Θηλέων Πειραιά (2011- σήμερα)
 • Διευθυντής Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά (2002- 2011)
 • Υποδιευθυντής Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά (2000-2002)
 • Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νομού Έβρου (1991-1995)
 • Καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1986-1991 και 1998- σήμερα)
Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων
 • Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ) (2010-…)
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-ΠΕΕΚΠΕ (1998-1999)
Εθελοντική-Κοινωνική προσφορά-δραστηριότητα:
 • Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ) (2010-…)
 • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ) (2010-…)
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (2003---)
 • Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (2009-)
 • Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (1997-)
 • Μέλος της Επιτροπής Ρύπανσης Περιβάλλοντος –Πρασίνου και Ελεύθερων Χώρων του Δήμου Πειραιά (2007-2010)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων UNESCO Πειραιώς και Νήσων (2008-)
 • Μέλος του Ομίλου Φίλων UNESCO Πειραιώς και Νήσων (2006-)
 • Πρόεδρος και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1993-2002)
 • Πρόεδρος του Παραρτήματος Έβρου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1993-1995)
 • Μέλος του Παιδαγωγικού Δικτύου MEDIEs
 • Ιδρυτικό μέλος (ιδρυτής) και μέλος της Διοίκησης της «Οικολογικής Εταιρείας Έβρου» (1989-1995)
Συγγραφή βιβλίων
 1. Γεωλογία-Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- ΥΠΕΠΘ 2009 (Ασλανίδης-Ζαφειρακίδης-Καλαϊτζίδης)
 2. Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου. Βοήθημα. Εκδ. Μεταίχμιο 2009
 3. Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου. Βοήθημα. Εκδ. Μεταίχμιο 2009
 4. Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού. Βοήθημα. Εκδόσεις Άγκυρα, 2008
 5. «Συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση, δράση για την αειφορία». Συλλογικό. Έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 2008. ISBN 978-960-88435-5-4
 6. «Με χρώματα κι αρώματα» Παιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και παιδάκια. Συλλογικό. Έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 2007. ISBN 978-960-88435-4-7
 7. «Οι περιπέτειες του Αναπλαγυαλούχα». Συλλογικό. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Συλλογικό. ISBN 978-960-14-1629-8 Εκδ. 2007
 8. “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη”. Δ. Καλαϊτζίδης & Κ. Ουζούνης. Εκδόσεις Σπανίδη, 1999, ISBN 960-86324-2-0) (Διδάσκεται στο Π.Τ.Δ.Ε. & Π.Τ.Νηπιαγωγών Δ.Π.Θράκης Αλεξανδρούπολη ) 4 Εκδόσεις
 9. "Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το ποτάμι". Δ. Καλαϊτζίδης και Β. Ψαλλιδάς. Εκδόσεις Κριτική 1999. Εγκεκριμένο και αγορασμένο από το ΥΠΕΠΘ σε 2.000 αντίτυπα. (ISBN 960-218-163-X)
 10. “Παιδαγωγικό Υλικό για το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Σποράκι». Συλλογικό. (Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας) (ISBN 960-86492-6-9)
 11. "Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" Αλεξανδρούπολη 1993, (ISBN 960-85674-0-8)
Γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής
Αγγλικά: Proficiency –Michigan University
Πληροφορική:
 1. Πιστοποίηση γνώσης Πληροφορικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας
 2. Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης: «Προγράμματος Πληροφορικής για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, με αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ». Διάρκεια 100 ώρες (1997)
 3. Επιμορφωτικό Σεμινάριο 48 ωρών «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 16 Σεπτ. Έως 18 Νοεμβρίου 2002
 4. Σεμινάριο Επιμόρφωσης 40 ωρών σε θέματα Πληροφορικής με αντικείμενο Word, Windows, Excel. ΥΠΕΠΘ 21-9 έως 9-10 1998 Προγραμ. Κινητικότητας
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους-βιβλία
 1. «Περιβάλλον και Πολιτισμός», 2010. Έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
 2. «Ευάλωτη Γη», 2007. Έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
 3. «Ανακαλύπτοντας τη Φωκίδα»: Παιδαγωγικό υλικό για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Συλλογικό. Έκδοση ΚΠΕ Άμφισσας (ΥΠΔΒΜΘ)
 4. Εγχειρίδιο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων. (συλλογικό). Έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 2006. ISBN: 960-88435-2-9, 978-960-88435-2-3
Άρθρα σε έγκυρες εφημερίδες και περιοδικά
 1. «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος», περιοδ. «Τα μικρά Πειραϊκά». Τ. 2-3 Σεπτ 2009-Μάρτιος 2010. Σελ.27
 2. «Σχολείο και κοινωνία: Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», περιοδ. «Τα μικρά Πειραϊκά». Τ.1, Μάιος-Αύγουστος 2009. Σελ.26-27
 3. «Η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», Δευτέρα 3-12-2007. Σελ. 10
 4. «Δράσεις για να αντιστραφεί η καταστροφική πορεία», 2007, περιοδικό «Μέρισμα». Τεύχος Οκτωβρίου 2007. Σελ. 20-21
 5. «Στο Δέλτα του Έβρου». Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Κυριακή 10-5-1995. Σελ. 15 και 18.
 6. «Δέλτα Έβρου: Παράδεισος με ημερομηνία λήξης». Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Δευτέρα 12-7-1993. Σελ.45
 7. «Αναβαθμίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Περιοδικό «Νέα Οικολογία» τ. 189 (αναδημοσίευση στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» Σάββατο 17-9-1994 σελ.8
 8. «Δέλτα Έβρου: η αναγκαιότητα ενιαίου φορέα διαχείρισης». Περιοδ. «ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ». Τ.105-106. Ιούλιος-Αύγουστος 1993. Σελ. 11-12
Βραβεία –Διακρίσεις
Πρώτο και δεύτερο βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) για εργασίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με μαθητές /μαθήτριες στο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης 1989.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Α. ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Τι είναι και τι δεν είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 2002. Περιοδικό «Περιβαλλοντική Αγωγή» Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή. τόμος 1, τεύχος 4, σελ. 13-15
 2. Η Συνολική Σχολική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Μια δοκιμή στο Ραλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά. Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» τ.22, σελ.21, 2001
 3. Η επίδραση ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Γεωγραφικές Γνώσεις Μαθητών Τρίτης Γυμνασίου, περιοδικό «Themes in education» τ.1 (4), 429-440, 2000
 4. Η αναγκαιότητα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ. Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», τ. 22 , σελ. 15-16,1999
 5. Τα αποτελέσματα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ. Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», τ. 17-18, σελ. 4, 1999
 6. Το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», τ.12, σελ. 24-26, 1998
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. «Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», στο 5ο συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ. Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010.
 2. «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος» Στο 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου 2010
 3. «Αειφορία και Δείκτες Αειφορίας» στο Συνέδριο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 21-11-2008. (Πρακτικά σελ. 32)
 4. “Sustainable Regional Development: The case of western Greece” 2nd International Sustainability Conference. Basel Switzerland. August, 20-22/2008
 5. «Η επίδραση του σχολείου και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη νεολαία». Στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κόρινθος 23-25 /9/2005. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 6. «Ο Πολίτης του Κόσμου». 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κόρινθος 23-25 /9/2005 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 7. «H Περιβαλλοντική Συνείδηση των Ελλήνων», στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - Πανεπιστημίου Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005.
 8. «Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού-Πανεπιστήμιου Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005
 9. «Απόψεις, στάσεις και προσδοκίες των μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης για το μάθημα της Γεωγραφίας. Συνοπτικά αποτελέσματα μιας πανελλήνιας έρευνας» Α. Κατσίκης, Δ. Καλαϊτζίδης, Ε. Τσακιρίδου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2004 σελ.539-546
 10. «Παιδαγωγικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Πόσοι το γνωρίζουν;» Πανελλήνιο Συμπόσιο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Πειραιά- Ελληνική Εταιρεία 21-23/2/2003
 11. Greek Students’ Perceptions of Water Management. D. Kalaitzidis-K. Ouzounis. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας. 3-6 Οκτωβρίου 2002. Σελ. 513-520
 12. Η Γεωλογία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Παρελθόν και μέλλον στα πλαίσια της εκπαίδευσης για τη Βιωσιμότητα» Ν.Σουνδουλουνάκης- Δ. Καλαϊτζίδης. Ημερίδα για τα 50 χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. 14/11/2001 Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
 13. Ημέρα του Ποταμού: Μια πανελλήνια περιβαλλοντική μαθητική δράση. Διεθνές Συνέδριο « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη. Χαλκιδική 25-28 Ιουνίου 2001.
 14. «Εθελοντισμός και Περιβάλλον», εισήγηση στο Συμπόσιο: «Εθελοντισμός: Η απάντηση της κοινωνίας των Πολιτών», Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναϊς, 2-12-01, διοργάνωση: Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων UNESCO
 15. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως παράγοντας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Συνέδριο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα». ΠΤΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΛΑΡΙΣΑ 6-8/10-2000, Πρακτικά, σελ. 504
 16. «Δράση –Αλληλεπίδραση ανθρώπου- ποταμού: Διαδικασία αξιολόγησης Προγράμματος Σχολικής Σύμπραξης (Δράση ΙΙΙ –ΕΠΕΑΕΚ). Ν. Σουνδουλουνάκης και Δ. Καλαϊτζίδης. Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, σελ. 99-105, 8/2000
 17. Επισκόπηση ερευνών και μαθητικών μελετών για τα γλυκά επιφανειακά νερά. Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, σελ. 106 και 133, 8/2000
 18. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στις Μαθητικές Μελέτες Ποταμού. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, σελ. 106 και 133, 8/2000
 19. Το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, σελ. 106 και 133, 8/2000
 20. Δίκτυα για τους υγροτόπους στην Π.Ε.: Μια εφαρμογή. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο «‘Η Εκπαίδευση για την Αειφορία σε τουριστικά φορτισμένες υγροτοπικές περιοχές», Πρακτικά, σελ. 24, 5/2000
 21. «Εκτίμηση ποιότητας νερού με βιοδείκτες και χημικές παραμέτρους» Στο Πανελλήνιο Συνέδριο «‘Η Εκπαίδευση για την Αειφορία σε τουριστικά φορτισμένες υγροτοπικές περιοχές», Πρακτικά, σελ. 40, 5/2000
 22. Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Στο Πανελλήνιο Συνέδριο «‘Η Εκπαίδευση για την Αειφορία σε τουριστικά φορτισμένες υγροτοπικές περιοχές», Πρακτικά, σελ. 71, 5/2000
 23. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Γεωγραφίας. Στο 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1999, Πρακτικά, σελ.645
 24. Η Επίδραση ενός προγράμματος Π.Ε. στην κατανόηση της αειφορίας από μαθητές Τρίτης τάξης Γυμνασίου. Στο 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, της ΠΕΕΚΠΕ Πρακτικά, σελ. 63 , 10/1999
 25. Πρόταση Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στο 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, της ΠΕΕΚΠΕ Πρακτικά, σελ. 89, 10/1999
 26. Ανακοίνωση Πόστερ: Το Ιδανικό σχολείο του 2016 και η Αειφόρος Ανάπτυξη. Στο 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, της ΠΕΕΚΠΕ Πρακτικά, σελ.200, 10/1999
 27. Ανακοίνωση Πόστερ: Εθνικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το Ποτάμι. Στο 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, της ΠΕΕΚΠΕ Πρακτικά, σελ. 259, 10/1999
 28. Features and Characteristics of the Environmental Education in Greece. Ανακοίνωση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στη Λισσαβόνα, 1998
 29. School geography and its relation to Environmental Education. Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO –Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, σ. 486, 671, Δεκ.1997
 30. Το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι» Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO –Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, σ. 486, 671, Δεκ.1997
 31. Το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Πρακτικά Θερινού Σεμιναρίου του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη (7/1997), Πρακτικά. σελ 21
 32. «Η ανάπτυξη του Δέλτα του Έβρου κατά την αρχαιότητα» στο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κ. Ουζούνης και Ι. Ζαμπούκης, Δ. Καλαϊτζίδης (30-11/1-12-95)
 33. Προκαταρκτική διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών για τις σχέσεις Γεωγραφίας – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1995, Πρακτικά, σελ 733- 750
 34. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Η περίπτωση της Γεωγραφίας.18-21/3/1993. ΣΤ΄ Συνέδριο της Ε. Ε. Φ., Πρακτικά, σελ.23
 35. Δυνατότητες Αξιοποίησης Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Νομό Έβρου: Ένα μαθητικό πρόγραμμα. Περιλήψεις Ανακοινώσεων του Α’ Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Καλαμάτα. 25-1-1992, σελ. 12


Επιμόρφωση ιδίου:

Ι. Στην Ελλάδα

Α. Σχετικά με διάφορα επιστημονικά θέματα
 1. Ερευνητικές Εργασίες: Μια ανατροφοδοτική συνάντηση. Ίδρυμα Λασκαρίδου και Ράλλειο ΓΕΛ Πειραιά. Βιβλιοθήκη Λασκαρίδου, 20-12-2011
 2. «Δια Βίου Μάθηση και Ενεργός Συμμετοχή σε κάθε ηλικία: η Ευρωπαϊκή Διάσαταση». Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 15-12-2011. Αθήνα
 3. «Η Ερευνητική Εργασία και η Τεχνολογία» διημερίδα της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 14 και 15 Οκτωβρίου 2011. Αθήνα
 4. «Μιλάμε για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία». Γραφείο Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Πειραιά –Ίδρυμα Λασκαρίδη. 15/6/2011.
 5. «Η ψυχική υγεία στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο» ημερίδα Γραφείου Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, 14-3-2011
 6. «Η τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός θεσμός και ως μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης». 18 &19/2/2011. Αθήνα. ΕΕΤΕΚ
 7. «Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός, εγώ». Σεμινάριο Δια Βίου μάθησης στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο προγράμματος Grundtvig, AMEdEI. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Αθήνα, 17-1-2011. Ώρες διδασκαλίας 4
 8. Διαχείριση, διοικητική υποστήριξη, ποιότητα και βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών συμπράξεων Grundtvig. 19 Νοεμβρίου 2010. ΙΚΥ, Αθήνα
 9. «Διαγενεακή Δικαιοσύνη και δημόσια πολιτική στην εποχή της κρίσης» Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίο Μάθησης και Θρησκευμάτων. Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 17-6-2010. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 10. «Εκπαιδευτική ρομποτική-Οφέλη από την εισαγωγή της στην εκπαίδευση» WRO Hellas. Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης. Αθήνα 12-6-10. Μουσείο Μπενάκη
 11. «Το Τεχνολογικό Σχολείο ως μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης». Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δημαρχείο Αμαρουσίου.8 και 9/5/2010
 12. «Ημέρα γνώσης για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου». 1-2-2010 ΕΛΛΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 13. Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διαβίου μάθηση. Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 16-12-2009 Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
 14. Οικονομική διαχείριση, διοικητική υποστήριξη, ποιότητα και βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών συμπράξεων Grundtvig. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
 15. Συμπόσιο «Πολιτισμός και περιβάλλον» 4-6 Ιουλίου 2008. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών- Υπουργείο Πολιτισμού.
 16. «Στον αστερισμό του PISA: Οι φυσικές επιστήμες στο Ελληνικό και στο Φινλανδικό σχολείο. Μια κριτική και συγκριτική θεώρηση». Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ίδρυμα Ευγενίδου- Φινλανδική Πρεσβεία, Ευγενίδειο, 24/5/2008
 17. E-Twinning- Σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη. ΥΠΕΠΘ. Ενημερωτική εκδήλωση. 2ο Ε.Λύκειο Ζωγράφου. -12-2007.
 18. «Σχολική βία: αίτια, μορφές, τρόποι αντιμετώπισης». Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. ΕΚΠΑ & Ε.Ε. Συγκριτικής Εκπαίδευσης. Ε.Ι.Ε. Αθήνα 29-11-07
 19. Καινοτόμες δράσεις στον Πειραιά- Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος στα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Πειραιάς 5 Ιουνίου 2007.
 20. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 20 ωρών. 12-2-07 μέχρι 21-3-07 Αθήνα. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ)- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 21. Ενημερωτική Ημερίδα «Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Τηλεματικών Υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολυχώρος Απόλλων Νομαρχίας Πειραιά. Τετάρτη 13-12-2006
 22. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων «Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 25-26 Νοεμβρίου 2006. Πανεπιστήμιο Πειραιά
 23. «Επιμόρφωση Στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου». ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου2006
 24. «Η Διδακτική του μαθήματος της βιολογίας στο Γυμνάσιο και η συμβολή της εργαστηριακής δραστηριότητας». Σεμινάριο του Α΄ ΕΚΦΕ Πειραιά, Ιωνίδειος 12-1-2006
 25. 1ο Επιμορφωτικό Συνέδριο «Ελληνική Μουσική, μέσο Παιδείας και Πολιτισμού. 17 Δεκεμβρίου 2005. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
 26. Αναπτυξιακό συνέδριο Νομαρχίας Πειραιά. 27-28/5/2005
 27. «Ανάπτυξη δεξιοτήτων Διευθυντικών Στελεχών για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης» Σεμινάριο στο ΙΝ.ΕΠ. διάρκεια 35 ώρες. 14 έως 18 Φεβρουαρίου 2005.
 28. Επιμόρφωση σε θέματα ισότητας των φύλων. Κέντρο Θεμάτων Ισότητας. Σχολ. Χρονιά 2003-2004 (ΕΠΕΑΚ ΙΙ. Άξονας 4, Μέτρο 4.1)
 29. «Διαθεματικότητα και Ευέλικτη Ζώνη» ΚΕΜΕΤΕ, 18-3-2004
 30. «Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά» Συνεργαζόμενα Σχολεία ΟΥΝΕΣΚΟ. Οργάνωση ΥΠΕΠΘ. 29-3-2004
 31. «Οργάνωση και Διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο- ΥΠΕΠΘ. 28/4/2004. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 32. «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» ΕΚΕΠΙΣ. 14/2/2003-22/6/2003 ώρες διδασκαλίας 255
 33. «INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR LASTING PEACE: SHARED WATER, SHARED FUTURE, SHARED KNOWLEDGE” Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη. Διοργάνωση: Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και World Bank . 6-7 Μαΐου 2003.
 34. «Ο μαθητής του σήμερα, ο πολίτης του αύριο» ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, Αθήνα 15-4-2003
 35. «Περιφερειακό Σεμινάριο για την προώθηση του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Νερά». 20 Ιουνίου 2003. Οργάνωση: Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα- Χίλτον. «Ελληνική Εβδομάδα Νερού»- ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003
 36. Διεθνές Σεμινάριο για την Εφαρμογή της οδηγίας –Πλαίσιο για τα Νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και 18-19 Ιουνίου 2003. Οργάνωση: Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα- Χίλτον. «Ελληνική Εβδομάδα Νερού»- ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003
 37. «Παγκοσμιοποίηση, Παιδεία και Τεχνολογία στη Νέα Κοσμόπολη: Διλήμματα και Προβληματισμοί για την Ελλάδα» Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 23 Μαίου 2003.
 38. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» ΥΠΕΠΘ-ΚΣΕ ΡΑΛΛΕΙΟΥ. Ώρες διδασκαλίας 28. 16/9/2002-18/11/2002
 39. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ –Σεμινάριο θεατρικής αγωγής «Σε αναζήτηση του μύθου», 2-3/3/2002
 40. «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Σχολ, Σύμβουλοι ΠΕ4. 23-2-2002
 41. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 11-13/11/1999
 42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 12-14/10-1995
 43. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». ΟΛΜΕ 1994 (τριήμερο)
 44. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: "Οικολογία και περιβάλλον" 1993
 45. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. ΣΤ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 18-21/3/1993
 46. Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. 3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. 1-3/4/1993
 47. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνική-Οικολογική Κρίση και Οικολογική Παιδεία. Ρέθυμνο. 27-31/3/1993
 48. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Λειψυδρία και πλημμύρες. 17-18/3/1992
 49. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ε.Ε.Φ. Καλαμάτα 25-26/1/1992
 50. Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Οικολογίας και Περιβάλλοντος. Κομοτηνή 31-5 έως 11-6-1993 (100 ώρες)
 51. ΕΛΚΕΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Εξοικονόμηση Ενέργειας με ΒΤ εφαρμογές. 16-10 έως 24-11-1990 (108 ώρες)
 52. ΕΛΚΕΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ: 136 ώρες" Εξοικονόμηση ενέργειας" 3 Οκτ. 1989-1 Δεκεμβρίου 1989
 53. ΥΠΕΠΘ Ενημερωτική Συνάντηση Νάουσα 22-30/6/1987
 54. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. Αθήνα 18-22/12/1986
Β. Σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία
 1. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Άμφισσας με θέμα «Ελιά το δώρο των θεών στη Φωκική Γη». ΚΠΕ Άμφισσας 27-29 Μαρτίου 2011
 2. 5ο συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ. «Το σταυροδρόμι της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη». Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010.
 3. 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος» Ελληνική Εταιρεία και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εθν. Ίδρυμα Ερευνών 22-24 Ιανουαρίου 2010.
 4. Συνέδριο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολυχώρος Απόλλων-Πειραιάς. 21-22/11/2008
 5. «Παίζουμε –συμμετέχουμε- δημιουργούμε» 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Βιωματικών Δραστηριοτήτων. Ελληνική Εταιρεία και ΤΕΑΠΗ- ΕΚΠΑ. Σχολή Ζαν ντ’ Αρκ. Πειραιάς 19-21 Οκτωβρίου 2007.
 6. «Δάσος, ποιότητα περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής:Μια παιδαγωγική ματιά». Ελληνική Εταιρεία και Πανελλήνιος Σύλλογος Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Διήμερο σεμινάριο. Αθήνα 5 και 6 Οκτωβρίου 2007.
 7. 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ισθμός Κορίνθου 23-25/9/2005. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 8. «Έμπνευση, Στοχασμός και Φαντασία στην Π.Ε», 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας- Πανεπιστημίου Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005.
 9. ΚΠΕ Κ. Ποροϊων. Πρόγραμμα Π.Ε. 4 ημερών. 30-11-2003
 10. Διημερίδα «Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Πολιτιστικών Θεμάτων» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη –Κερατσίνι. 8 και 9 Μαίου 2003.
 11. Πανελλήνιο Συμπόσιο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Πειραιά- Ελληνική Εταιρεία, 21-23/2/2003
 12. ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ: Τετραήμερο Πρόγραμμα Π.Ε. 28-11/1-12/2002
 13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ. Ημερίδα 15 Μαίου 2002
 14. ΚΠΕ Ποροϊων: Πρόγραμμα Π.Ε. 4 ημερών, 21/4/2002
 15. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά. Κερατσίνι. 7-11-2001
 16. Τετραήμερο πρόγραμμα του ΚΠΕ Κλειτορίας, με θέμα «Το Νερό» 29 Μαρτίου μέχρι 1 Απριλίου 2001.
 17. Διεθνές Συνέδριο της Χαλκιδικής: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη. Κρυοπηγή 25-28/6/ 2001
 18. ΥΠΕΠΘ- Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε. Διήμερη συνάντηση 2-3/3/2000
 19. ΥΠΕΠΘ-Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνέδριο «Η εκπαίδευση για την αειφορία σε τουριστικά φορτισμένες υγροτοπικές περιοχές» Πόρος, 4-7/5/2000.
 20. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ. Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά» Αλεξανδρούπολη 22-25/8/ 2000
 21. ΟΛΜΕ –ΚΕΜΕΤΕ: Συνέδριο «Εμπειρίες και Προοπτική της Π.Ε. στην Ελλάδα» στο ΚΠΕ Κλειτορίας. 4-5/9/2000
 22. Π.ΤΔ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Διεθνές Συνέδριο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα» Λάρισα, 6-8/10/2000
 23. ΥΠΕΠΘ- Δ/ΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διήμερο Σεμινάριο (Μάλια Κρήτης, Νοέμβριος 1999)
 24. ΠΕΕΚΠΕ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΕΝΙΟΣ: Δημιουργία Δικτύων για την Π.Ε.: Πενθήμερο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο- Αθήνα 21-27/7/1999
 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Επιμορφωτική Συνάντηση 24-25/4/1999
 26. GRECEL- Comenius In-Service Training Course: Ναύπλιο 16-22/10/1999
 27. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π. Ε. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Αθήνα. 8-10/10/ 1999)
 28. ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Τριήμερο Σεμινάριο 12-14/3/1999
 29. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Τριήμερο Σεμινάριο 28-30/5/1999
 30. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ: Τριήμερο Σεμινάριο Π.Ε., 9-11/4/1998
 31. Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε. : Περιβ. Εκπ/ση και Προγράμματα Σπουδών 4-5/4/ 1997 (διήμερο)
 32. ΠΕΕΚΠΕ: ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ UNESCO 24-25/10/1997
 33. ΥΠΕΠΘ- Δ.ΝΣΗ Β ΘΜΙΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ: Διήμερο σεμινάριο 24-25/3/1997
 34. ΥΠΕΠΘ/ ΔΝΣΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : ΛΑΡΙΣΑ 1996(διήμερο)
 35. ΥΠΕΠΘ-Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε. Ιωάννινα 15-17 Ιουνίου 1995
 36. ΥΠΕΠΘ- Δ/ΝΣΗ Β ΘΜΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ: 1995 (ημερίδα)
 37. ΥΠΕΠΘ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1995 (τριήμερο)
 38. ΥΠΕΠΘ- Δ/ΝΣΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: 31-1/1-2/1994 (διήμερο)
 39. ΥΠΕΠΘ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ 1993 (πενθήμερο)
 40. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 1993 (ημερίδα)
 41. ΥΠΕΠΘ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Πάντειο Πανεπιστήμιο 16-17/5/1991(διήμερο)
 42. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ: 1990 (τριήμερο)
 43. ΥΠΕΠΘ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.: ΣΙΔΗΡΌΚΑΣΤΡΟ 12-14/12/1991 (τριήμερο)

ΙΙ. Στο εξωτερικό
 1. Grundtvig project: “A.M.Ed.E.I.”. Λας Πάλμας-Γκραν Κανάρια- Ισπανία (2-9 Μαρτίου 2011)
 2. Grundtvig project: “A.M.Ed.E.I.”. Παλέρμο-Ιταλία 28 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 2010
 3. Comenius project “United in Cultural Diversity” (coordinator). Nizip-Turkey October, 13-20, 2009.
 4. OECD & Ministry of Education Slovenia: “Sustainable School Buildings: From concept to reality”. Ljubljana-Slovenia, 1 &2 October, 2009.
 5. Comenius project "United in Cultural Diversity” (coordinator). Gdansk-Poland. April 2009.
 6. Comenius project "United in Cultural Diversity” (coordinator) Craiova-Romania. November 2008
 7. "We are Europe’s Children" International Conference, Craiova-Romania, 6 Νοεμβρίου 2008.
 8. Training in ESD through an inter-regional perspective-The Baltic Sea and Mediterranean regions. EU-Leonardo Program. Uppsala University Sweden. 6-12 Οκτωβρίου 2008.
 9. Comenius I. ”Sustainable Development through Sustainable Tourism” Lisbon- Portugal. Συνάντηση για το σχέδιο 11-16 Μαρτίου 2005
 10. Centro Risorse Territoriale pre le Lingue. "La dimensione europea nella scuola: riflessioni, innovazioni, e prospettive” Εισήγηση με τίτλο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στο Ελληνικό Σχολείο (στην αγγλική γλώσσα). 8 Νοεμβρίου 2004. Cieti. Italy
 11. Comenius I. "Sustainable Development through Sustainable Tourism” Chieti- Italy. Coordination meeting. 4-12 November 2004
 12. "Developing Leadership Skills with Coaching". Comenius 2.1. In-service training course. Βουδαπέστη 30 Σεπτεμβρίου- 5 Οκτωβρίου 2004.
 13. Adult Education in Madrid Region. 7-14 Μαρτίου 2004. Μαδρίτη. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑΡΙΩΝ
 14. SOCRATES-COMENIUS MEETING: NORWAY: 6-13/6/2003
 15. Geel Belgium: Freshwater projects in school and youth work: a practical approach (Comenius 2.2. reference: UK 234 2002-03).
 16. KOGEKA SCHOOL COMMUNITY: SPLASH 2003/ 22-293/2003
 17. SOCRATES-COMENIUS MEETING: NORWAY: 18-24/6/2002
 18. SOCRATES –COMENIUS MEETING: GERMANY: 14-21/12/2002
 19. SOCRATES- COMENIUS MEETING: GERMANY- 29-4/ 6-5/2001
 20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συνέδριο ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23-25/9/2000 ΑΝΟΒΕΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 21. GEOGRAPHICAL ASSOCIATION –UK: Annual Conference 17-19/4/2000
 22. MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE-Mediterranean Workshop: 18-19/12/1998
 23. GOBIERNO VASCO- DEPARTAMENTO DE EDUCACION UNIVERSITADES E INVESTIGACION- CEIDA- BILBAO: NEW STEPS MEETING 1-4/12/1997
 24. GREEN EUROPE: INTERNATIONAL CAMP ODENSE: 13-20/9/1997
 25. KING'S COLLEGE -LONDON : 1997 (11 ημέρες)
 26. IRSAE PIEMONTE- LABORATORIO DIDTATTICO PRACATINAT: Seminario Regionale per Docenti "Fantasia e Schienza” 26-8/ 2-9/1996
 27. EUROPEAN COMMISSION: SUMMER UNIVERSITY- TOULOUSE 11-17/9/1994
 28. OIKOLOGIE STATION BREMEN -GERMANY: Αύγουστος 1994 (πενθήμερο)
 29. ΟΟΣΑ- Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Πολιτική και Πρακτική: Γερμανία 3-11/3/1994
Άλλες δραστηριότητες:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης
 • ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας
 • ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου
 • ΚΠΕ Ποροϊων
 • ΚΠΕ Κλειτορίας (2)
 • ΚΠΕ Νάουσας
 • ΚΠΕ Υπάτης
 • ΚΠΕ Στυλίδας
 • ΚΠΕ Σουφλίου
 • ΚΠΕ Βάμου (Χανίων)
 • ΚΠΕ Κρεστένων
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Α. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
- Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 31 (τριάντα ένα) (μέχρι 2010-11)

Β. Διάφορα άλλα προγράμματα
 • Ανοιχτές περιβαλλοντικές τάξεις «Καλλιστώ» (2007-2008)
 • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 2 (2006-07, 2007-08)
 • Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Δύο (2006-2007, 2007-08, 2008-09)
 • Προγράμματα «Καλλιπάτειρα»: Δύο (2006-07& 2007-08)
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Δύο (2)
 • Προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή, ένα (1)
 • Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. (3) τρία (2005-06&2006-07& 2008-09)
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα , Comenius, τρία (ένα τριετές και δύο διετή)(στο τελευταίο συντονιστής)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία για την Ευρώπη» ένα (1)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας: ένα (στην Ολλανδία)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Summer Camp (ένα στη Δανία)
 • Προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας δύο (2) το 2002-2003
 • Πρόγραμμα Ισότητας των φύλων: 1 (2003-2004)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. ΣΕ Π. Ε. Κ.
 1. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2010 12 ώρες Εισαγωγική επιμόρφωση
 2. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2009 4 ώρες δειγματικές διδασκαλίες
 3. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2009 6 ώρες Εισαγωγική επιμόρφωση
 4. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2008 4 ώρες δειγματικές διδασκαλίες
 5. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2008. 12 ώρες Εισαγωγική επιμόρφωση
 6. Π.Ε.Κ. Πειραιά 2008 1 ώρα δειγματική διδασκαλία σε εκπ/κούς
 7. Π. Ε. Κ. Πειραιά 2007 8 ώρες
 8. Π. Ε. Κ. Πειραιά 2006, 12 ώρες
 9. Π. Ε. Κ. Πειραιά 2005, 8 ώρες
 10. Π. Ε. Κ. Πειραιά 2004 8 ώρες
 11. Π. Ε. Κ. Καβάλας, 1995, 18 ώρες
 12. Π. Ε. Κ. Αλεξανδρούπολης, 1993, 30 ώρες
 13. Π. Ε. Κ. Αλεξανδρούπολης, 1992, 50 ώρες


Β. ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 1. «Αειφόρο Σχολείο: Μια ιδέα που αλλάζει τον κόσμο του σχολείου». Στην ενημερωτική-βιωματική ημερίδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Δράσεις και βιωματικές προσεγγίσεις για την αειφορία στην εκπαίδευση». Αλίαρτος, 14-12-2011. ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
 2. «Η Συμβολή του Αειφόρου Σχολείου ……….
 3. «Η Ερευνητική Εργασία και η Τεχνολογία» Διημερίδα της ΕΕΤΕΚ, Αθήνα 14 & 15 Οκτωβρίου 2011. Ώρες διδασκαλίας 4.
 4. «Ερευνητικές Εργασίες Α’ λυκείου» στο ΠΕΚ Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης του ΟΕΠΕΚ. 1&2 Οκτωβρίου 2011 (15ώρες)
 5. «Ερευνητικές Εργασίες Α’ λυκείου» στο ΠΕΚ Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης του ΟΕΠΕΚ. 28 &29 Ιουνίου 2011 (15ώρες)
 6. «Αειφόρο σχολείο και τοπική κοινωνία» Σεμινάριο ΚΠΕ Υπάτης, 13-5-2011.
 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ. Συντονισμός εργαστηρίων πεδίου στο σεμινάριο «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό». Α εργαστήριο: Το ηφαίστειο των Μεθάνων (3,5 ώρες) Β. εργαστήριο: Στα σοκάκια του Πόρου (2,5 ώρες)
 8. Τα δικαιώματα των παιδιών στο αειφόρο σχολείο. ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας. 18 Μαρτίου 2011. Εισήγηση μιας (1) ώρας.
 9. “Coping with the society as an immigrant”, στο σεμινάριο εκπαιδευτών ενηλίκων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig «ΑΜΕdEI”. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 28-2-2011
 10. «Η ματιά της αειφορίας στη Γεωγραφία Α και Β γυμνασίου» στο σεμινάριο «Διαθεματική προσέγγιση της Αειφορίας σε σχολικά εγχειρίδια Γεωγραφίας Γυμνασίου». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γιαννιτσών. 17-2-2011. Ώρες διδασκαλίας 3
 11. «Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός, εγώ». Σεμινάριο Δια Βίου μάθησης στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο προγράμματος Grundtvig, AMEdEI. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Αθήνα, 17-1-2011. Ώρες διδασκαλίας 4
 12. «Πράσινη Ανάπτυξη και Τεχνολογική-Επαγγελματική Εκπαίδευση» στο διήμερο Συμπόσιο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 1o ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 18/2/2011
 13. Κ.Π.Ε. Σουφλίου. Διδασκαλία 6 ωρών στο σεμινάριο «Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Το Ποτάμι»: Τα ποτάμια και η εκπαίδευση για την αειφορία» 19-21/2/2010
 14. Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος», Ρόδος 2-2-2010
 15. Παρουσίαση του διδακτικού πακέτου Γεωλογίας-Γεωγραφίας Β’ γυμνασίου. Ρόδος, 2-2-10
 16. Διδασκαλία της γεωγραφίας Β’ γυμνασίου. 9-12-2009. ΕΚΦΕ Λευκάδας
 17. Παρουσίαση του νέου βιβλίου γεωγραφίας Β’ γυμνασίου. 4-12-09. ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης
 18. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου. 4-6 Δεκεμβρίου 2009. Εισηγήσεις διάρκειας 3 ωρών.
 19. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας. 12 Σεπτεμβρίου 2009. Εισήγηση και εργαστήριο με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο¨. Ώρες διδασκαλίας 2.
 20. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας. 16 Ιουνίου 2009. Εισήγηση με θέμα «Εκπαίδευση για την αειφορία μέσω του δικτύου Π.Ε. Το Ποτάμ黨.
 21. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου: 29-31 Μαΐου 2009. Εισηγήσεις διάρκειας 7 ωρών.
 22. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης: 27-29 Μαρτίου 2009. Εισηγήσεις διάρκειας 7 ωρών.
 23. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου Αρκαδίας: 20-22 Φεβρουαρίου 2009. Εισηγήσεις διάρκειας 9 ωρών.
 24. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης. 6-8 Φεβρουαρίου 2009. «Τα ποτάμια στην εποχή της κλιματικής αλλαγής».
 25. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου. 23-25 Ιανουαρίου 2009. «Αειφορία: Το μέλλον είναι παρόν» και «Επτά απλά βήματα προς την Εκπαίδευση για την Αειφορία».
 26. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Νοέμβριος 2007- Απρίλιος 2008. Έργο «Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Εισηγήσεις 101 διδακτικές ώρες.
 27. ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ, 21-23 Μαρτίου 2008. «Παρουσίαση του Δικτύου ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ και των στόχων του».
 28. ΚΠΕ ΥΠΑΤΗΣ. 1-3 Φεβρουαρίου 2008. «Από τη διαχείριση στην αειφορία των ποταμών».
 29. «Παράδειγμα εφαρμογής περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας» στην ημερίδα «Ποταμοί και παρόχθιες ζώνες στην Ελλάδα: Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης» ΕΛΚΕΘΕ, 20 Δεκεμβρίου 2007.
 30. «Παίζουμε –συμμετέχουμε- δημιουργούμε» 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Βιωματικών Δραστηριοτήτων. Ελληνική Εταιρεία και ΤΕΑΠΗ- ΕΚΠΑ. Σχολή Ζαν ντ’ Αρκ. Πειραιάς 19-21 Οκτωβρίου 2007. Πραγματοποίηση εργαστηρίου με θέμα «Όψεις της Αειφορίας»
 31. Συντονισμός ομάδας εργασίας –εργαστήριο στη διημερίδα: «Δάσος, ποιότητα περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής: Μια παιδαγωγική ματιά». Αθήνα 5-6 Οκτ. 2007
 32. Ομιλία με θέμα «Εκπαίδευση και Περιβάλλον» στην Ημερίδα «Αυτοδιοίκηση και περιβάλλον» Νομαρχία Πειραιά, Δήμος Πειραιά. 4 Ιουνίου 2007. Πολυχώρος Απόλλων Νομαρχίας Πειραιά
 33. Ομιλία με θέμα «Μελέτες ποταμού- Από τη διαχείριση στην Αειφορία των ποταμών» και συντονισμός ομάδων εργασίας στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βέροια (20-22 Απριλίου 2007)
 34. Ομιλία με θέμα: «Η συμβολή των ποταμών στην αειφορική τοπική ανάπτυξη» και συντονισμός ομάδας εργασίας στο τριήμερο Σεμινάριο Μελέτες Ποταμού, στο ΚΠΕ Κρεστένων Ηλείας (23-25 Μαρτίου 2007)
 35. Ομιλία με θέμα «Διαφήμιση και κατανάλωση» στο σεμινάριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκίδας 28-2-2007
 36. Ομιλία και συντονισμός ομάδας εργασίας στο διήμερο σεμινάριο «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Διεύθυνση Δ.Ε. κα Π.Ε. Κέρκυρας - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 16-17/2/2007.
 37. Συντονισμός ομάδας εργασίας στο διήμερο σεμινάριο «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαίας- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 10-11/2/2007.
 38. Συντονισμός ομάδας εργασίας στο διήμερο σεμινάριο «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6 και 7 Οκτωβρίου 2006.
 39. «Ομαδική συζήτηση» και εργαστήριο «Η διπλωματία του νερού» στο σεμινάριο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. – Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές: Το νερό». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά- Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας
 40. «Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στις «Ημέρες Οικολογίας και Πολιτισμού στην Κορινθία», 20 Μαρτίου 2005, Κόρινθος. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 41. «Προγράμματα και δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» της Ελληνικής Εταιρείας. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύβοιας. 11 Νοεμβρίου 2004
 42. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Υλικό» Ελληνική Εταιρεία και ΠΕΕΚΠΕ Θεσσαλονίκης . Θεσσαλονίκη 22 Μαρτίου 2004
 43. «Πρόγραμμα Π.Ε. Τι είναι και τι δεν είναι» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Οργάνωση Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ελληνική Εταιρεία. 7 Φεβρουαρίου -27 Μαρτίου 2004
 44. «Παιδαγωγικό Υλικό για την Π.Ε. και η χρήση του» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Οργάνωση Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ελληνική Εταιρεία. 7 Φεβρουαρίου -27 Μαρτίου 2004
 45. «Διδακτικές Μέθοδοι στην Π.Ε.» επιμορφωτικό σεμινάριο Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Νίκαια 13-14 Δεκεμβρίου 2003
 46. «Νερό και Κατανομή» στο 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Νέων για το Νερό» Geel –Βέλγιο. 22-29 Μαρτίου 2003
 47. «Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του φιλοπεριβαλλοντικού πολίτη» ΚΕΜΕΤΕ. Ημερίδα «Ο μαθητής του σήμερα, ο πολίτης του αύριο» Αθήνα 15-4-2003
 48. Εργαστήριο Παρουσίασης στο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Πειραιά- Ελληνική Εταιρεία, 21-23/2/2003
 49. «Εργασία Πεδίου» Εισήγηση στο σεμινάριο Διδακτικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 15 Μαρτίου 2003.
 50. ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 30-31/3/2002
 51. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 7-11-01 ΘΕΜΑ: «ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;
 52. UNESCO- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ: 2-12-2001
 53. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Θέρμο/ Μάρτιος 2001
 54. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1-4/2/2001
 55. ΚΠΕ Ποροίων –Σερρών. Σεμινάριο: «Περιβαλλοντικά Προγράμματα- Στερεά Απόβλητα»,. 22-23 Οκτωβρίου 2001.
 56. ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ- ΣΕΡΡΩΝ: Αειφορική διαχείριση ποταμών: 9-11/3/2001
 57. Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ- ΑΙΓΑΛΕΩ. Σεμινάριο Π.Ε. 1-2/11/2000
 58. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ: Γλυφάδα 22-27/7/1999 Ευρωπαϊκό Σεμινάριο
 59. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 12-14/3/1999
 60. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 29 11/ 3-12- 1999
 61. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 28-30/5/1999
 62. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. «ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ» 24-25/4/1999 ΑΘΗΝΑ
 63. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 14-16/5/1999
 64. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΛΙΑ 1999
 65. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ. Σεμινάριο Π.Ε. 9-11/4/1998 Σιδηρόκαστρο
 66. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ) ΠΥΡΓΟΣ 10-13/9/1998
 67. Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ –ECSDE) Νερό και Ερημοποίηση –Αθήνα 12-17/10/1998
 68. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ. Συνάντηση Ομάδων Π.Ε. 19-25/597
 69. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΞΑΝΘΗ 24-25/3/1997
 70. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, 1997 (36 ώρες)
 71. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: Πρόγραμμα Κινητικότητας 1997
 72. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: Πρόγραμμα Κινητικότητας 1997
 73. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, 22-25/8/ 1997
 74. Δ/ΝΣΗ Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 19 /5/ 1997
 75. ΥΠΕΠΘ/ Δ.ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1997
 76. ΥΠΕΠΘ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε. –Σεμινάριο Π.Ε. 1-2/3/1996
 77. Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 31-1-1995 (Συνολικό έγγραφο)
 78. Γ΄Δ/ ΝΣΗ Β /ΘΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 1995
 79. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED-URBS- ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΟΣ13-5/1994
 80. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ, «Ποταμός Έβρος –Συνάντηση τριών λαών» Αλεξ/πολη Φεβρουάριος 1994
 81. Δ/ ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, 31-1/1/2/ 1994
 82. Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 21-22/5/1993
 83. ΔΟΡΚΑΣ, 1993, 12 ώρες
 84. Δ/ ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ: Σεμινάριο Νεοδιόριστων, 1992
 85. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ: Πανελλήνια Συνάντηση Π. Ε.14-16/7/ 1992
 86. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 1992, 15 ώρες
 87. Γενική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ): 1992
 88. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Διδυμότειχο20-3-1992
 89. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Ορεστιάδα 23-11-1992
 90. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Αλεξανδρούπολη 25-11-1992
 91. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Φέρες.22 και 23-10-1993
 92. Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Σουφλί 9-12-1994
 93. Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου . Σουφλί 6-2-1992
 94. Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου Διδυμότειχο 10-2-1992
 95. Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου Ορεστιάδα 12-2-1992


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 1. «Δάσος, ποιότητα περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής: Μια παιδαγωγική Ματιά. 5-10-2007. Πελλήνιος Σύλλογος Δασολόγων-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. «Όψεις της αειφορίας» στο συνέδριο «Παίζουμε συμμετέχουμε, δημιουργούμε» 19-21/10/2007. Πανεπιστήμιο Πειραιώς-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. «Η διπλωματία του νερού». Δ.Δ.Ε.Πειραιά. 2-3/12/2005 ΚΠΕ Δραπετσώνας
 4. «Παιδαγωγικό υλικό Π.Ε. και η χρήση του» Θεωρία και πράξη της Π.Ε. Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 27-3-2004
 5. «Διδακτικές μέθοδοι στην Π.Ε.» Δ.Δ.Ε. Πειραιά. 13-14/12/2003
 6. «Διδακτικές μέθοδοι στην Π.Ε.» Δ.Δ.Ε. Πειραιά. 15/12/2003
 7. «Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Το Ποτάμι». 23-2-2003. Πανεπιστήμιο Πειραιώς-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 8. «Το νέο εκπαιδευτικό υλικό για την Π.Ε. –Μεθοδολογικές προσεγγίσεις», 1-2/11/2000. Δ.Δ.Ε. Γ Αθηνών
 9. «Δραστηριότητες Π.Ε.» Δ.Δ.Ε. Σερρών. 1-2-1994
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 1. Συντονιστής της πρωτοβουλίας «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού-υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ
 2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι» (2006-2010)
 3. Αντιπρόεδρος του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Σποράκι, πηγή ζωής»
 4. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. «Ο Αλιάκμονας από το Α ως το Δέλτα» (Δ.Π.Ε. Ημαθίας)
 5. Ιδρυτής και Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" (Το πρώτο Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που τώρα ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Π. Π. Π. Κ.) (από το 1995- το πρώτο ελληνικό δίκτυο Π.Ε.)
 6. Συνιδρυτής και μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου Π. Ε. «Το Σποράκι» (Συντονίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Π. Π. Π. Κ.)
 7. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Π. Ε. GREEN – Europe (Global Rivers Environmental Education Network)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 1. Συμμετοχή στην συνάντηση εργασίας του προγράμματος Grundtvig «Adult Multicultural Education and European Idntity”, στο Λας Πάλμας –Ισπανίας, από 3 έως 9 Μαρτίου 2011.
 2. Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος Grundtvig «Conciliation for Equality in the XXI century”, εκ μέρους του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Κραϊόβα Ρουμανίας. 16&17 Οκτωβρίου 2010.
 3. Grundtvig Project AMEdEI. Παλέρμο Ιταλίας. 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2010, ως συντονιστής του προγράμματος (ανάδοχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού)
 4. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» Comenius Project. Sopot Βουλγαρίας 17-22 Μαρτίου 2010
 5. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» Comenius Project. Νιζίπ Τουρκίας από 13 έως 20/10/2009
 6. «Sustainable School Buildings: from concept to realty” Διεθνές Συνέδριο. Ljubliana. Slovenia. 1-2/10/2009
 7. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» Comenius Project. Πολωνία, Γντάνσκ, 27Απριλίου έως 5 Μαίου 2009.
 8. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» Comenius Project. Romania, Craiova, 3-9/11/2008.
 9. Training in ESD through an inter-regional perspective-The Baltic Sea and Mediterranean regions. EU-Leonardo Program. Uppsala University Sweden. 6-12 Οκτωβρίου 2008.
 10. Συμμετοχή στο "EUROMED: Experts Meeting on the New Culture of Water between Society, Environment and Arts. Stockholm, 29 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2006. Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures.
 11. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» ΚΟΜΕΝΙΟΣ 1, στην Ισλανδία, 24 έως 29 Ιουνίου 2006
 12. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» ΚΟΜΕΝΙΟΣ 1, στην Ρουμανία, 18 έως 24 Μαρτίου 2006
 13. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» ΚΟΜΕΝΙΟΣ 1, στην Ισλανδία, 18 έως 24 Απριλίου 2005
 14. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» ΚΟΜΕΝΙΟΣ 1, στην Πορτογαλία, 11 έως 16 Μαρτίου 2005.
 15. Συμμετοχή σε «συνάντηση για το σχέδιο» ΚΟΜΕΝΙΟΣ 1, στην Ιταλία (Κιέτι) τον Νοέμβριο 2004.
 16. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ΚΟΜΕΝΙΟΣ 2.1 στη Βουδαπέστη –Ουγγαρία με θέμα «Βελτίωση Ηγετικών Ικανοτήτων» Οκτώβριος 2004.
 17. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ΑΡΙΩΝ με θέμα την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Μαδρίτη- Ισπανία. Μάρτιος 2004
 18. Συμμετοχή στη συνάντηση για το σχέδιο στo πλαίσιο του προγράμματος Kομένιος I «Ποτάμια οι αρτηρίες της γης» Νορβηγία 6-12 Ιουνίου 2003.
 19. Συμμετοχή στο «international conference on sustainable development for lasting peace: shared water, shared future, shared knowledge” 6-7 Μαΐου 2003. αστήρ παλλάς βουλιαγμένη. Διοργάνωση: ελληνική προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης και world bank
 20. Συμμετοχή στο splash 3ο ευρωπαϊκό συνέδριο νεολαίας για το νερό (22-29 Μαΐου 2003) στο Geel του Βελγίου
 21. Συμμετοχή στη συνάντηση μελέτης στο πλαίσιο προγράμματος Κομένιος Δράση 1, τριμερής συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα, Νορβηγία και Γερμανία (2001-2002), στο Στουρσλετ Νορβηγίας (Ιούνιος 2002).
 22. Συμμετοχή στη συνάντηση μελέτης στο πλαίσιο προγράμματος Kομενιος δράση 1, τριμερής συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα, Νορβηγία και Γερμανία (2002-2003), στο Μόναχο (14-19 Δεκεμβρίου 2002)
 23. Comenius freshwater network –project meeting –Athens Αpril 13-16, 2001. Elliniki Εteria –δυο εισηγήσεις την Κυριακή 14-4-02
 24. Εισηγητής στο σεμινάριο «training of trainers on sustainability and euro- mediterranean co-operation». 16-30 Αυγούστου 2001, Σίφνος. εθνικός συντονιστής του Greeen στην Ελλάδα(1997)
 25. Συμμετοχή στη συνάντηση μελέτης στο πλαίσιο προγράμματος Κομένιος δράση 1, τριμερής συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα, Νορβηγία και Γερμανία (2000-2001), στο Μόναχο (29 Απριλίου- 6 Μαΐου 2001)
 26. Συμμετοχή στην ημερίδα «νεολαία και περιβάλλον». ευρωπαϊκή επιτροπή- γενική διεύθυνση περιβάλλον- Ανόβερο Γερμανίας- 23-25 Σεπτεμβρίου 2000- expo 2000 (προσκεκλημένος της ε.ε.)
 27. Οργανωτής (ως πρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ) δυο ευρωπαϊκών σεμιναρίων Σωκράτης –Κομένιος (gr 41283, gr 41283-r) (Ιούνιος και Ιούλιος 1999)
 28. Συμμετοχή (μετά από επίσημη πρόσκληση) στο ετήσιο συνέδριο της Γεωγραφικής Εταιρείας της Βρετανίας- Μπιρμιγκχαμ- 1999
 29. Mediterranean information office: short period intensive workshop” 12-17/10/1998 Athens
 30. Συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής της διεθνούς συνάντησης νεολαίας (international youth forum) στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη (1997)
 31. Poster στη διεθνή διάσκεψη της Unesco Θες/νικη (1997)
 32. Επιστημονική ανακοίνωση στην ιδία διάσκεψη της Unesco (1997)
 33. Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή συνάντηση του New Steps, στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Μπιλμπαο της Ισπανίας (ιδρυτικό μέλος του New Steps) 1997
 34. Πανευρωπαϊκό συνέδριο του GREEN Europe(1997)
 35. Συμμετοχή στη θερινή κατασκήνωση του green Europe –Δανία 1997
 36. Συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Pra catinat, Italy, και του περιφερειακού κέντρου επιμόρφωσης του Πιεμοντε στην Ιταλία –πρόγραμμα Σωκράτης (1997)
 37. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σεμινάριο για τη λειτουργία ευρωπαϊκού κέντρου πληροφόρησης- Ιωάννινα (1995)
 38. Εθνικός εκπρόσωπος στο διεθνές συνέδριο του ΟΟΣΑ. στη Γερμανία (1994)
 39. Εισηγητής στην διημερίδα "ποταμός Έβρος- συνάντηση τριών λαών" στην Αλεξανδρούπολη (1994)
 40. Οργανωτής και συντονιστής πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος youth for Europe, στη Γερμανία (1994)
 41. Οργανωτική Επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου για τα πυρηνικά εργοστάσια του Κοζλοντουι Βουλγαρίας(1994)
 42. Συμμετοχή στην τριμελή αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής για τα πυρηνικά εργοστάσια του Κοζλοντουι- συνάντηση με τον υπουργό περιβάλλοντος της Βουλγαρίας στη Σοφια (1994)
 43. Συμμετοχή στην τριμελή επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στη Γερμανία (1994)
 44. Συμμετοχή στο Θερινό Πανεπιστήμιο της Τουλούζης- προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτ. 1994)
 45. Συντονιστής εργαστηρίου και εισηγητής, στο σεμινάριο του "δικτύου φάρος" (reseau pharos). (1994)


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.α.
 1. Μέλος της ομάδας συγγραφής του νέου βιβλίου γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου που εισάγεται στην εκπαίδευση από τη σχολική χρονιά 2009-2010.
 2. Μέλος της ομάδας συγγραφής του νέου βιβλίου γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου που εισάγεται στην εκπαίδευση από τη σχολική χρονιά 2009-2010.
 3. ΥΠΕΠΘ: Μέλος της Επιτροπής Κρίσης των νέων βιβλίων Γεωγραφίας Γυμνασίου (1995)
 4. ΥΠΕΠΘ: Συμμετοχή σε ομάδα σχεδιασμού προγραμμάτων Π.Ε. στο Κ. Π. Ε. Κλειτορίας 1993


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 1. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι».
 2. Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Διεθνούς Δικτύου MEdIES για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Υπ.Παιδείας 129917/Γ7/5-1-10)
 3. Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ο Αλιάκμονας από το Α ως το Δέλτα» που συντονίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
 4. «Νερό και Κατανομή» στο 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Νέων για το Νερό» Geel –Βέλγιο. 22-29 Μαρτίου 2003. Συντονισμός εργαστηρίων με τη συμμετοχή νέων από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
 5. Οργανωτής της Πρώτης Πανελλήνιας Μαθητικής Περιβαλλοντικής Δράσης με τίτλο «Ημέρα του Ποταμού», 1η Απριλίου 2001
 6. Εθνικός Συντονιστής του Global Rivers Environmental Education Network (GREEN) 1997-


ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 1. Μέλος της άμισθης «Επιτροπής για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» 15-6-2011 (Αρ.πρωτ. ΥΠΔΒΜΘ/ ΦΟΥΝ:7/67351/Ι
 2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Έργων του «Θεσμού αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». ΥΠΔΒΜΘ-6868/18-4-2011
 3. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Το αειφόρο σχολείο του σήμερα και του αύριο», 22-24 Ιανουαρίου 2010
 4. Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Το αειφόρο σχολείο του σήμερα και του αύριο», 22-24 Ιανουαρίου 2010.
 5. Μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατηγορίας πράξεων 2.121θ ΕΠΕΑΕΚ. Αρ.Πρωτ 5491/4-4-2008, ΥΠΕΠΘ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ.-Μονάδα Α1β
 6. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του διαγωνισμού της 27-28 Σεπτεμβρίου 2008, για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Πειραιά. ΥΠ. Οικονομικών, Γ.Γραμμ. Φορολογ και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ. Τμήμα Γ’. Αρ. πρωτ. Τ4016/26/Γ0019/20-8-2008
 7. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Το αειφόρο σχολείο του σήμερα και του αύριο», 22-24 Ιανουαρίου 2010
 8. Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Το αειφόρο σχολείο του σήμερα και του αύριο», 22-24 Ιανουαρίου 2010.
 9. Μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατηγορίας πράξεων 2.121θ ΕΠΕΑΕΚ. Αρ.Πρωτ 5491/4-4-2008, ΥΠΕΠΘ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ.-Μονάδα Α1β
 10. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του «Παίζουμε –συμμετέχουμε- δημιουργούμε» 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Βιωματικών Δραστηριοτήτων. Ελληνική Εταιρεία και ΤΕΑΠΗ- ΕΚΠΑ. Σχολή Ζαν ντ’ Αρκ. Πειραιάς 19-21 Οκτωβρίου 2007.
 11. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου «Ο Αλιάκμονας από το Α ως το Δέλτα» που οργάνωσε η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας (20-22/3/07)
 12. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, 25-26 Νοεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 13. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας- Πανεπιστημίου Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005
 14. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του του 2ου Πανελληνίου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας- Πανεπιστημίου Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005
 15. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Πειραιά- Ελληνική Εταιρεία, 21-23/2/2003
 16. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου «Διδακτικές Μέθοδοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση» που οργάνωσε η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά (15-3-03)
 17. Μέλος της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πειραιά (σχολικό έτος 2002-2003)
 18. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου του Δικτύου Π.Ε. «Το Σποράκι» 26-27/5/2001
 19. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου του Δικτύου Π.Ε. «Το Σποράκι» 16-17/2/2001
 20. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου Π.Ε. του ΚΠΕ Ποροϊων 9-11/3/2001
 21. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συνεδρίου της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά», Αλεξανδρούπολη,22-25/8/ 2000
 22. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου Π.Ε. στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής 14-16/5/1999
 23. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα- Γλυφάδα, 10ος -1999
 24. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φόρουμ Νεολαίας στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης της UNESCO (Θεσσαλονίκη 1997)
 25. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Προσυνεδριακής Διημερίδας της Διεθνούς Διάσκεψης της UNESCO. 24-25/10/1997
 26. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Θερινού Σεμιναρίου του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "To Ποτάμι» στην Αλεξανδρούπολη (22-28/8/1997)
 27. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του GREEN –EUROPE, Αλεξανδρούπολη, 22-25/8/1997
 28. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου για το Δίκτυο Π.Ε. «Το Ποτάμι» ΥΠΕΠΘ/ Δ.ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1997
 29. Οργανωτική Επιτροπή των εκδηλώσεων «Ελευθέρια» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 1995
 30. Μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής της Νομαρχίας Έβρου,1994
 31. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για το Κοζλοντούι (1994)
 32. Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του ΣΤ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής (Ένωση Ελλήνων Φυσικών). 1993
 33. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Έβρου. 1993-1995
 34. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου Νεοδιορίστων Καθηγητών. Αλεξανδρούπολη, 1992
 35. 32) Έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου. Βεβαίωση για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή επτά (7) σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ως εξής:
  • Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Διδυμότειχο20-3-1992
  • Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Ορεστιάδα 23-11-1992
  • Σεμινάριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. Αλεξανδρούπολη 25-11-1992

www.000webhost.com